Polityka Prywatności aplikacji mobilnej i serwisu internetowego

Wstęp

Dzień dobry, cześć!

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Tak jak Ty, lubimy wiedzieć co dzieje się z danymi, które podajemy, dlatego wszystkie informacje znajdziesz poniżej. Pamiętaj, że dane analizujemy i zbieramy głównie po to, żeby ulepszać nasze narzędzia, z których korzystasz na co dzień do rezerwacji w obiektach i usług dodatkowych, takich jak program poleceń, czy funkcja szukania sparingpartnera. Wierzymy, że wszystko da się zrobić jeszcze prościej, lepiej i szybciej niż dotychczas!

Definicje

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” (chyba, że wyraźnie zaznaczono innego administratora danych) – „My”.

Termin “Obiekt”, “klient końcowy” to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej czy inna firma, wykorzystująca naszą aplikację reservise.com w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Termin “Reservise” zwany też jako “Aplikacja”, czy “System” to oprogramowanie w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Reservise Sp. z o.o. i rozpowszechniany pod nazwą “Reservise” w sieci Internet, w skład którego wchodzi serwis internetowy reservise.com i aplikacja mobilna.

Termin “Rezerwacja”, czy też “Usługa rezerwacji” to dokonanie przez Ciebie rezerwacji usługi (np. wynajmu kortów) u naszego Klienta końcowego. Termin Usługi to usługi oferowane za pomocą aplikacji mobilnej, serwisu internetowego Reservise i/lub przez naszych klientów końcowych.

Polityka prywatności dotyczy zarówno serwisu internetowego reservise.com (miejsca, gdzie dokonujesz rezerwacji internetowe i korzystasz z naszych innych usług) jak i wszystkich usług serwisu i aplikacji mobilnych dostarczanych przez Reservise.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W jaki sposób chronione są dane?

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Reservise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Lindleya 16/301, 02-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000522272, o numerze NIP:7010445948, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10000 zł. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3. prawo do przenoszenia danych,

4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,

jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem

przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@reservise.com. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonej przez Ciebie rezerwacji do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem serwisu umowy.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto w serwisie, dokonać rezerwacji, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Komu powierzamy przetwarzanie danych?

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w celu realizacji naszych usług i celu (celów). Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Nazwa firmy

OVH Sp. z o.o ComVision Sp. z o.o.

Cel

Przechowywanie danych Komunikacja SMS

Lokalizacja

Polska, Francja Polska

Cloudflare, Inc.

Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności serwerów m.in. poprzez ochronę przed atakami internetowymi typu DDoS

USA

Google LLC

Przechowywanie danych, dostarczania usług analityki danych, mającej na celu polepszenie jakości naszych usług; Usługi: Google Firebase oraz Google Analytics

USA

Amazon Web Services, Inc. Zendesk, Inc.

Przechowywanie danych, CDN

Komunikacja

Europa (Londyn) USA

acebook Inc.

Usługi reklamowe, możliwość rejestracji i założenia konta; Usługi: Facebook Pixel, Facebook ADS, OAuth

USA

Dotpay S.A.

Obsługa płatności internetowych i kart płatnicznych

Polska

Mailgun Technologies, Inc. Komunikacja E-mail USA

W obiekcie, w którym dokonujesz rezerwacji pracownicy posiadają dostęp do Twoich danych, który pozwala na zrealizowanie Twojej usługi rezerwacji i ewentualną weryfikację płatności. Połączenie zawsze jest zabezpieczone za pomocą silnego szyfrowania SSL, a pracownik posiada wdrożony dostęp kontroli do systemu. O dostępie pracowników w danym obiekcie decyduje manager lub jego właściciel.

Współpracujące z nami obiekty zapewniają, że pracownicy są przeszkoleni z zakresu wiedzy na temat bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Obiekty, z którymi współpracujemy przetwarzają dane według własnych określonych zasad.

Kiedy dane przekazywane są do obiektu, w którym dokonujesz rezerwacji?

W momencie dokonania rezerwacji przez aplikację internetową lub poprzez dokonanie rezerwacji internetowych po podaniu numeru telefonu Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, informacje dotyczące płatności oraz adres e-mail) przekazywane są klubowi i staje się on administratorem Twoich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane są również wtedy, gdy z poziomu aplikacji skorzystasz z funkcji “Dodaj klub” i przyłączysz klub do swojego profilu.

W każdym obiekcie posiadasz osobny profil. Oznacza to, że Twoje dane nie zostaną przekazane innym obiektom, które z nami współpracują, chyba, że za Twoją zgodą np. poprzez dokonanie tam rezerwacji lub skorzystanie z innych usług. Dane które mogą zostać przekazane to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail. Możemy również przekazać dane niezbędne do realizacji wybranej przez Ciebie usługi. Nie przekazujemy informacji takich jak adnotacja do klienta czy historii rezerwacji.

W jaki sposób przekazujemy dane?

Do przekazywania danych w większości przypadków używamy bezpiecznego API dostawcy usług. Wszelka komunikacja pomiędzy dostawcami usług a nami, jest bezpieczna i zawsze w pełni szyfrowana silnym szyfrowaniem SSL. Szczegóły można znaleźć w politykach prywatności naszych partnerów.

Polityki prywatności, polityki dot. ciasteczek (cookies) i

regulaminy naszych partnerów

Poniżej możesz sprawdzić szczegółowe polityki prywatności partnerów, z którymi współpracujemy w celu dostarczania naszych usług. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Nazwa firmy

OVH Sp. z o.o ComVision Sp. z o.o.

Cloudflare, Inc.

Amazon Web Services, Inc.

Zendesk, Inc. Facebook Inc.

Dotpay S.A.

Mailgun Technologies, Inc.

Link

https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobow ych/gdpr.xml

https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci

https://www.cloudflare.com/security-policy/

https://aws.amazon.com/compliance/data-p rivacy-faq/

https://www.zendesk.com/company/custom ers-partners/privacy-policy/

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/ https://www.mailgun.com/privacy-policy

Google LLC

https://www.google.com/intl/pl/policies/priva cy/

oraz https://www.firebase.com/terms/privacy-poli cy.html

PayLane Sp z o.o.

https://paylane.pl/dokumenty-prawne/polityk a-cookies/​ oraz https://paylane.pl/dokumenty-prawne/polityk a-prywatnosci/

Zachęcamy również do zapoznania się regulaminami i politykami prywatności obiektów, w których dokonujesz rezerwacji.

Pliki cookies

Informacje podstawowe

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Cele wykorzystywania

● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

● utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

● określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i Facebook.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

● „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

● pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

● „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

● „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

● „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Zarządzanie plikami cookies - cofnięcie i wyrażenie zgody

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach. Odnośniki znajdują się w sekcji “Polityki prywatności naszych partnerów”.

W jaki sposób wyłączyć/skasować pliki cookies?

Poniżej znajdują się szczegółowe informacji dot. usuwania ciasteczek.

● Mozilla Firefox:​ ​https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

● Google Chrome:​ ​https://support.google.com/chrome/answer/95647

● Safari: ​https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

● Opera: ​http://help.opera.com/Windows/10.20/pl/cookies.html

● Windows Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-man

age-cookies

● Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet- explorer

Jeżeli korzystasz z przeglądarki, która nie została wymieniona powyżej zachęcamy do odszukania informacji na temat kasowania ciasteczek w internecie, wykorzystując do tego wyszukiwarkę np. Google i szukając pod frazą “Nazwa przeglądarki + usuwanie ciasteczek”.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

● czas nadejścia zapytania,

● czas wysłania odpowiedzi,

● nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

● informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

● adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w

przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

● informacje o przeglądarce użytkownika,

● Informacje o adresie IP;

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Jakie dane i w jakim celu są przetwarzane?

Kategorie danych

My, jako podmiot przetwarzający i administrujący dane możemy wyróżnić następujące kategorie danych. Będą się one różniły w zależności od usług, z których będziesz korzystał i w zależności od zakresu z jakiego z nich korzystasz. Każdorazowo wykorzystujemy tylko potrzebne nam dane do realizacji usługi.

● Dane kontaktowe: np. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy;

● Dane personalne np. datę urodzenia, nazwę pracodawcy, informacje o posiadanych

dodatkowych kartach partnerów czy voucherach wykorzystywanych w ramach

obiektu, gdzie dokonujesz rezerwacji;

● Dane związane z treścią komunikacji: wiadomości E-mail, wiadomości SMS

wykorzystywane w celu kontaktu z Tobą;

● Dane finansowe np. historię płatności, informacje o zakupionych karnetach,

identyfikatory w systemie płatności internetowych u operatora;

● Informacje dodatkowe dot. Twojego profilu, które zostały podane przez

administratora danych lub przez Ciebie np. informacja o typie konta, zaległościach w płatności, Twoich preferencjach dot. Twojego doświadczenia i wpływające na polepszenie jakości usługi. Do takich informacji możemy zaliczyć informację, że lubisz grać na korcie 4, lub trenujesz z określonym trenerem. Informacje te podawane są w celu personalizacji usługi i zwiększenia jej jakości.

W jaki sposób pozyskujemy informacje?

Informacje pozyskujemy poprzez nasze usługi i usługi dodatkowe z wyszczególnieniem rezerwacji internetowych i mobilnych (dane, które przekazałeś nam w formularzach)

○ Jeżeli jesteś użytkownikiem naszej aplikacji mobilnej możemy zapytać Cię o Twoje dane personalne takie jak imię i nazwisko, email, numer telefonu czy Twój poziom gry;

○ Jeżeli dokonywałeś rezerwacji internetowej w klubie, podałeś dane w formularzu niezbędne do dokonania rezerwacji;

○ Podczas korzystania z usług dodatkowych;

○ Poprzez informacje, które wysyła do nas przeglądarka internetowa (szczegóły

w “Ciasteczka” i “Logi”)

● Z innych źródeł

○ Możemy otrzymywać informacje z innych źródeł takich jak publiczne bazy danych, strategiczni partnerzy marketingowi czy portale społecznościowe. Przykładowo, wykorzystując Facebooka do połączenia konta z naszym kontem w serwisie możemy otrzymać Twoje dane personalne lub publicznie dostępne dane Twoich znajomych, które są dostępne na tej platformie i przesłane zostały zgodnie z obowiązującą polityką prywatności i regulaminem usług administratora lub procesora danych, które te dane nam udstostępnił. Zawsze informujemy Cię, jakie dane wykorzystujemy;

○ Możemy otrzymać również informację od obiektów sportowych wymagane w celu realizacji usług w ramach systemu teleinformatycznego Reservise;

Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymanie i przetwarzanie przez nas wyżej wymienionych danych, możemy nie być w stanie udostępnić Ci naszych usług.

Ogólne cele przetwarzania danych

● Zapewnienie funkcjonalności Reservise, jej usług dodatkowych dla Ciebie jak i dla naszych klientów końcowych (realizacja usługi)

○ Monitorowanie ruchu mające na celu zapewnienie stabilności pracy usługi;

○ Zapewnienie komunikacji pomiędzy klientem końcowym, a administratorem

danych różnymi kanałami wykorzystując m.in. e-mail lub SMS;

○ Tworzenie i obsługa rezerwacji (oznaczanie płatności, obecności klienta

końcowego na rezerwacji, dopisywanie informacji na temat Twojej rezerwacji)

○ Informowanie Cię o zmianach w regulaminie czy polityce prywatności

● Tworzenie logów, statystyk, raportów;

○ Dla lepszego zrozumienia naszych klientów, dzięki czemu możemy tworzyć

lepiej dopasowane usługi i promocje;

○ Do ulepszenia naszych funkcji, rozwiązywanie Twoich problemów i

automatyzacji pracy klientów końcowych;

○ Poznać, w jaki sposób korzystasz z naszych usług;

● Dostarczanie Ci informacji marketingowych związanych z działalnością klienta końcowego

○ Przekazywanie ofert, które mogą być dla Ciebie interesujące, związane z działalnością obiektu;

○ Zaproszeń na wydarzenia w obiekcie np. udział w ligach, turniejach czy wydarzeniach;

○ Informacje o promocjach i wydarzeniach specjalnych

Przetwarzamy te dane, aby móc realizować zlecenia naszych klientów, ulepszyć nasze ułsugi, realizować cele biznesowe nasze i naszych klientów końcowych.

Przypominamy, że w każdym czasie możesz:

● Uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,

● Wycofać zgodę na ich przetwarzanie,

● Żądać od Administratora danych ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

Twoich danych,

● Exportować Twoje dane osobowe;

● Rozwiązać umowę;

Dane wrażliwe

Prosimy nie ujawniać nam, użytkownikom Reservise, ani naszym klientom końcowych żadnych wrażliwych informacji osobistych​. Dane wrażliwe to np. informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinie polityczne, przekonania religijne lub inne dane biometryczne lub dane dotyczące cech genetycznych, przynależności do związków zawodowych lub pochodzenia przestępczego za pośrednictwem Reservise lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie zażądano lub wyrażono na to zgodę.

Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje Dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w świetle celu, dla którego zostały uzyskane i zgodne z obowiązującym prawem.

Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania to:

● Okres, w którym utrzymujemy stałą relację z Tobą i zapewniamy usługi Reservise (na

przykład, tak długo, jak masz konto u nas lub korzystasz z naszych usług);

● Niezależnie od tego, czy istnieje prawne zobowiązanie, którym podlegamy (na

przykład niektóre przepisy wymagają od nas prowadzenia rejestrów transakcji przez

określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć);

● Czy zachowanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej

Reservise jako podmiot przetwarzający dane

Szczegółowe informacje i sposób przetwarzania danych został zdefiniowany w umowie pomiędzy Reservise a klientem, jako administratorem. Kim jest administrator? Administratorem w tym kontekście może być np. obiekt sportowy, który wykorzystuje nasz system rezerwacji.

W tym celu należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.

Szczegółowe cele przetwarzania danych

W niektórych przypadkach my, jako podmiot przetwarzający dane możemy wykorzystywać zebrane dane z kilku serwisów/usług, jeżeli dane te są przetwarzane w tym samym celu.

Cel Jakie dane przetwarzamy? Dlaczego?

Tworzenie rezerwacji

Przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oraz opcjonalnie w niektórych przypadkach kod pocztowy i datę urodzenia.

Dane konieczne do realizacji umowy. Obiekt, w którym dokonujesz rezerwacji musi wiedzieć kto dokonuje rezerwacji. Obiekt ponadto może się z Tobą dzięki tym danym skontaktować w nagłych przypadkach (np. odwołanie rezerwacji) i wie, kogo wpuścić do obiektu.

Dane potrzebne są do odwołania rezerwacji czy złożenia reklamacji.

Przechowywanie danych

Oprócz danych zwykłych, przechowujemy również informację o Twoich rezerwacjach: ich wartości, sposobie/typie płatności, Twoich karnetach i informacji na temat obecności, adnotacja do Twojego profilu

Dzięki przechowywaniu danych zapewniamy Ci transparentność naszych usług i korzystanie z nich. Nie musisz za każdym razem wypełniać formularzy, zarówno recepcja jak i Ty możesz sprawdzić np. dokładną liczbę wykorzystania karnetu, przez co unikamy sytuacji nadużyć. Obiekt ponadto może realizować dzięki temu umową pomiędzy Tobą a nim, prowadzić działania marketingowe (np. skierowane tylko dla nowych użytkowników). Przechowywanie danych zapobiega również nadużyć określonych w regulaminie administratora danych i chroni jego interesy.

Kontakt z Tobą z Wykorzystujemy Są to dane potrzebne do wykorzystaniem kanałów SMS/E-mail

podstawowe dane takie jak przy tworzeniu rezerwacji

realizacji usługi obiektu. Obiekt może powiadomić Cię, gdy nagle musi odwołać Twoją rezerwację z przyczyn losowych lub innych. Obiekt może wykorzystać Twój numer telefonu e-mail również do kontaktu w celu realizacji innych usług, np. powiadomić Cię o znalezieniu dla Ciebie partnera do gry, gdy sobie tego życzysz. Jeżeli wyraziłeś chęć na otrzymywanie informacji marketingowych, obiekt może skontaktować się z Tobą w tym celu.

Raportowanie

Dane bazujące na szczegółach rezerwacji określonych powyżej (Przechowywanie danych) i dostarczonych podczas Tworzenia rezerwacji

Dane te potrzebne są obiektowi do zachowania ciągłości pracy, zapobieganiu nadużyciom, w celu ulepszenia usług lub doświadczenia użytkownika, w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego. Przykładowo, recepcja dzięki raportom może przypomnieć Ci, że termin ważności karnetu dobiegł końca. Obiekt może również wygenerować np. listę nieopłaconych rezerwacji z danego okresu czy listę nieopłaconych karnetów. Chronimy w ten sposób obiekt przed stratami finansowymi.

Obsługa płatności internetowych

Twoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Szczegółowa polityka prywatności operatora płatności dostępna jest w sekcji “

Dane są niezbędne do realizacji umowy pomiędzy Tobą, operatorem płatności a obiektem. Dzięki temu wiemy, który termin rezerwowałeś i czy został on opłacony. Obiekt może sprawdzić płatności i powiązać je z Twoją

Reservise jako administrator danych

Szczegółowe cele przetwarzania danych

Dostarczamy wszelkich starań, aby nasze usługi były niezawodne i cały czas je udoskonalamy. W tym celu również przetwarzamy dane w zakresie potrzebnym do realizacji usług, z których zdecydowałeś się skorzystać.

Cel Jakie dane przetwarzamy? Dlaczego?

Tworzenie konta użytkownika i przechowywanie danych

Przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oraz opcjonalnie w niektórych przypadkach kod pocztowy i datę urodzenia. Przekazujemy je do obiektu, w którym dokonujesz rezerwacji. Przechowujemy również informację o zgodach, które wyraziłeś.

Są to dane niezbędne do realizacji usługi pomiędzy nami a Tobą. Dzięki temu możemy dokonać rezerwacji w obiekcie, który wybrałeś. Możemy również skontaktować się z Tobą w celu informacji o zmianach w regulaminach czy polityce prywatności. Dzięki stworzeniu konta możesz się na nie zalogować i zarządzać nim. Posiadanie konta zwiększa również bezpieczeństwo obiektów i zapobiega nadużyciom dzięki weryfikacji kodem SMS Twojego numeru telefonu. Rolę unikalnego identyfikatora w systemie pełni numer telefonu.

Realizacja usług dodatkowych

Za każdym razem poinformujemy Cię, jakie dane będziemy przetwarzali dodatkowo w ramach danej usługi i wykorzystujemy tylko te niezbędne.

Oprócz samego procesu rezerwacji, dostarczamy inne usługi, opisane poniżej. Dane, które przetwarzamy potrzebne są do zapewnienia Twojego bezpieczeństwa (np. w przypadku skorzystania usługi umawiania się do gry), wymagamy połączenia Twojego konta z Facebook w celu zwiększenia wiarygodności profilu.

Raportowanie i analityka danych

Zanonimizowane dane dot. rezerwacji

Stosujemy je do ulepszenia naszych usług i wprowadzenia nowych funkcjonalności. Dane te są zanonimizowane, oznacza to, że nie możemy ich powiązać bezpośrednio z Tobą. Przykładem takiego raportu może być np. ilość rezerwacji mobilnych w danym okresie czasu.

Realizacja usług dodatkowych

Nazwa usługi Jakie dane przetwarzamy? Dlaczego?

Powiadomienie o zwalniających się kortach

Twój adres e-mail, dane na temat Twojego wyboru (godzina, kort)

Są to dane niezbędne do realizacji usługi. Dzięki adresowi e-mail będziemy mogli wysłać automatyczne powiadomienie dot. wybranego godziny, klubu i kortu, który właśnie się zwolnił

Umawianie się na gry (Matchmaking)

Dane udostępnione przez portal Facebook (szczegółowe informacje znajdziesz w ich polityce prywatności) ze szczególnym uwzględnieniem: daty urodzenia (Twojego wieku), zdjęcia profilowego oraz Twojego imienia.

Wykorzystujemy te dane ze względu na bezpieczeństwo Ciebie i innych osób, korzystających z usługi. Zależy nam na tym, abyś wiedział z kim umawiasz się na wspólną grę: Korzystając z połączenia konta z Facebook, uzyskujemy dostęp do Twojego zdjęcia profilowego i wieku - wiesz z kim się umawiasz i ile ma lat

Program poleceń

Twoje dane z konta użytkownika (tylko imię), ilość rezerwacji.

Dane potrzebne do realizacji usługi pomiędzy Tobą, a klientem końcowym. Dzięki temu możesz polecić do gry nowe osoby i przekazać im specjalną zniżkę. Wykorzystujemy Twoje imię do wygenerowania personalnego zaproszenia w postaci landing page. To Ty decydujesz, komu i w jakiej formie przekażesz link. Jeżeli chcesz skorzystać z programu poleceń jako osoba, która wykorzystuje zniżkę sprawdzimy ilość Twoich rezerwacji, w celu ograniczenia nadużyć.

Dodatkowe pytania i kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami, bezpośrednio pod adresem: ​kontakt@reservise.com​. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dot. bezpieczeństwa Twoich danych i sposobu, w jakie je przetwarzamy.

W przypadku nadużyć wykorzystania danych, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@reservise.com​. Prosimy o uwzględnienie wszystkich możliwych szczegółów.

Jeżeli chcesz usunąć/exportować/zmienić swoje dane w obiekcie, a nie znasz adresu e-mail administratora, również prosimy o kontakt.